Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

Rejestracja telefoniczna
od godziny 12:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

Diagnostyka psychologiczna dzieci i młodzieży.
Poradnictwo w zakresie psychologii rozwojowej i rodzinnej.
Psychoterapia krótko i długoterminowa.
Poradnia nie posiada kontraktu z NFZ, usługi świadczone są odpłatnie.

UWAGA!
Ceny usług w zakładce: cennik