Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

Rejestracja telefoniczna
od godziny 12:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

W Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia zajmujemy się leczeniem:

  • zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania spowodowanych używaniem środków psychoaktywnych takich jak alkohol, narkotyki
  • hazardu
  • zaburzeń adaptacyjnych
  • rodzin osób uzależnionych.

UWAGA!
Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach limitu NFZ.
Ceny usług pozalimitowych w zakładce: cennik