Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

Rejestracja telefoniczna
od godziny 12:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

W Poradni Zdrowia Psychicznego zajmujemy się leczeniem:

  • zaburzeń psychicznych i organicznych,
  • zaburzeń typu schizofrenii,
  • zaburzeń nastroju,
  • upośledzeń umysłowych,
  • zaburzeń rozwoju psychicznego i psychologicznego
  • zaburzeń odżywiania,
  • nerwice i depresje.

UWAGA!
Świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach limitu NFZ.
Ceny usług pozalimitowych w zakładce: cennik