Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

Rejestracja telefoniczna
od godziny 12:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

Leczenie w grupie ma intensywniejszy przebieg niż leczenie indywidualne.

W grupie psychoterapeuta w swoich interpretacjach odnosi się w relacji nie tylko do siebie, ale także do uczestników grupy, co daje pacjentowi głębszy wgląd w samego siebie.

Grupa jest pewnego rodzaju odbiciem lustrzanym, w którym każdy uczestnik może się przejrzeć i poobserwować swoje relacje z innymi.

Psychoterapia grupowa prowadzona może być w dwóch rodzajach grup, w grupach zamkniętych, gdy wszyscy członkowie danej grupy rozpoczynają i kończą leczenie w tym samym czasie i w grupach otwartych, których członkowie nie spełniają powyższego warunku.

Istnieje kilka podstawowych czynników leczących w grupie psychoterapeutycznej.

Pierwszym czynnikiem jest wzbudzenie nadziei na rozwiązanie swoich problemów i pozbycie się wszelkich zaburzeń. Przekonanie to pacjenci opierają zazwyczaj na doświadczeniach i osiągnięciach innych członków grupy.

Drugim czynnikiem leczącym, jest poczucie, że inni również borykają się z tym samym problemem, poczucie to likwiduje towarzyszące na ogół pacjentom przekonanie o ich negatywnej wyjątkowości.

Innym czynnikiem o charakterze leczącym stają się informacje zwrotne, które w czasie terapii pacjent otrzymuje od grupy.

Pozytywny wpływ na pacjenta mają również pożądane zachowania demonstrowane przez członków grupy oraz wsparcie, którego grupa jest źródłem.