Poradnia Zdrowia Psychicznego

Poradnia Terapii Uzależnienia
i Współuzależnienia od Alkoholu

Rejestracja telefoniczna
od godziny 12:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

Przez wiele lat jedyną uznawaną formą terapii była psychoterapia indywidualna, oparta na bezpośrednim kontakcie terapeuty z pacjentem. Dlatego też uważa się psychoterapię indywidualną za klasyczną, wręcz modelową postać oddziaływań psychoterapeutycznych.

W terapii tej wskazane jest, by miejsce i czas spotkań psychoterapeuty z pacjentem sprzyjały szczerej i swobodnej rozmowie. Istnieje szereg kryteriów pozwalających zakwalifikować określoną jednostkę do psychoterapii indywidualnej. Do najważniejszych należą: norma intelektualna, pozytywna motywacja do leczenia i zmian, chęć pracy nad sobą, oraz ujmowanie swoich problemów w kategoriach wewnętrznych.

Charakterystyczna w psychoterapii indywidualnej jest zwłaszcza rola terapeuty, która tak naprawdę jest jedynym czynnikiem leczącym. Poza samym sobą nie dysponuje on właściwie żadnymi innymi narzędziami. Sprawia to, że każde jego zachowanie i słowo stają się czynnikiem o niezwykle dużej wartości. Doprowadza to do tego, że główną formą oddziaływania psychoterapeuty na pacjenta, staje się „rozmowa terapeutyczna”.

Głównymi czynnikami leczącymi w psychoterapii indywidualnej jest wzbudzanie nadziei u pacjenta, dostarczanie mu wiedzy, stwarzanie sytuacji umożliwiających odreagowanie, pomoc w integracji doświadczeń i uczuć przeżywanych w różnych okresach życia, ćwiczenie nowych zachowań i umiejętności, oraz modelowanie.