Rejestracja telefoniczna
od godziny 10:00 do 15:00
tel.: 501 449 753
tel.: 32 448 35 20

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY OGÓLNY DLA DOROSŁYCH

Oddział Dzienny to forma leczenia szpitalnego polegająca na przebywaniu chorego człowieka na oddziale leczniczym tylko w dzień, w godzinach przedpołudniowych. Po tym czasie pacjent powraca do domu, aby ponownie na drugi dzień powrócić na oddział w celu dalszego leczenia.

W tym czasie bierze on udział w różnego typu terapii, oraz jest poddawany różnym zabiegom leczniczym.

Oddział dysponuje 10 miejscami i prowadzi psychoterapię dla osób dorosłych z zaburzeniami nerwicowymi, depresyjnymi, adaptacyjnymi, lękowymi, współuzależnieniem oraz DDA. Pacjenci objęci są opieką przez 12 tygodni pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z dziedziny psychiatrii i psychoterapii.

Realizuje program terapeutyczny złożony z psychoterapii grupowej, terapii zajęciowej oraz relaksacji.

Świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach przedpołudniowych za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W ramach pobytu pacjent otrzymuje L4 wystawione przez lekarza oddziału.

Pacjenci przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza rodzinnego lub lekarza psychiatry.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne prowadzone jest przez psychologa. Podczas spotkania omówione są problemy pacjenta oraz warunki kontraktu pracy w grupie.